reakcija

Jecy's picture

prikazite u jonskom obliku reakciju izmedju metalnog cinka i rastvora srebro-nitrata.

milicaradenkovic's picture

Zn+2AgNO3--------------------->Zn(NO3)2+2Ag