ph

Vuk Biljuric's picture

Odredi molarnu masu neke dvokisele baze ako 0.514g cistog uzorka te baze neutralise 30cm3 rastvora neke jednobazne kiseline koncetracije 0.2mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

M(OH)2+2HX------------------------->MX2+2H2O

n(HX)=c*V=0.03*0.2=0.006 mol

n(M(OH)2)=n(HX)/2=0.006/2=0.003 mol

Mr=m/n(M(OH)2)=0.514/0.003=171 g/mol

Mr=Ar(M)+2*Ar(O)+2*Ar(H)

171=M+2*16+2*1

M=171-32-2=137 g/mol i to je barijum i formula je Ba(OH)2