organska hemija

nevena vuckovic's picture

koliko ukupno ima izomernih alkena sa molekulskom formulom c5h10

 

milicaradenkovic's picture

c5h10

Ima ih 6.

CH3CH2CH2CH=CH2                     1-penten

CH3CH2C(CH3)=CH2                     3-metil-1-buten

CH3CH2CH=CHCH3                        2-penten kao cis i trans

CH3C(CH3)=CHCH3                        2-metil-2-buten

CH3CH2C(CH3)=CH2                      2-metil-1-buten