kalijum hidroksid

Lana2508's picture

Napisite jednacinu reakcije izmesju stearinske kiseline i kalijum-hidroksida.

 

milicaradenkovic's picture

CH3(CH2)16COOH+KOH----------------------->CH3(CH2)16COOK+H2O