koncentracija jona

danijela's picture

kolika je koncentracija jona vodonika u rastvoru nastalog mesanjem 500cm3 sircetne kiseline koncentracije 0,8mol/dm3 i 500cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,4 mol/dm3. Kd (CH3COOH)=2*10-5 mol/l    molim za pomoc. hvala

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+NaOH-------------------------->CH3COONa+H2O

CH3COOH--------------------->CH3COO- + H+

Ka=n{CH3COO-}*{H+|}/n{CH3COOH}

n(CH3COOH)=c*V=0.5*0.8=0.4 mol

n(CH3COONa)=c*V=0.5*0.4=0.2 mol

CH3COONa---------------------->CH3COO- + Na+

n(CH3COO-)=n(CH3COONa)=0.2 mol

2*10(-5)=0.2*{H+}/0.4

{H+}=2*10(-5)*0.4/0.2=4*10(-5) mol/l

 

danijela's picture

u resenju pise da je 2*10 (-3) 

Vuk Biljuric's picture

Zar nije dato v i c za NaOH a ne za CH3COONa?

milicaradenkovic's picture

Jeste moja je greska. 

n(CH3COOH)=0.4 mol

n(NaOH)=0.2 mol u visku je kiselina pa su molovi

n1(CH3COOH)=n(CH3COOH)-n(NaOH)=0.4-0.2=0.2 mol

Vu=V1+V2=500+500=1000 ml

c1(CH3COOH)=n1(CH3COOH)/Vu=0.2/1=0.2 mol

2*10(-5)=0.2*{H+}/0.2

{H+}=2*10(-5)*0.2/0.2=2*10(-5) mol/l Da nije greska u resenju?

danijela's picture

moguce je da je greska . hvala puno

milicaradenkovic's picture

Jeste greska u resenju .Dobija se 2*10(-5) mol/l jer se stvara pufer.

Acahemicar's picture

Da li neko moze da mi pomogne sa ovim tipom zadatka?

Treba da izracunam kolicinsku koncentraciju, daju mi konc. rastvora,maseni udeo i gustinu.

Molim vas sto pre

milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr