urea

lanast's picture

koliko puta rastvor kalcijum hlorata iste kolicinske koncentracije kao urea ima nizu tacku mrznjenja? alfa=1 hvala

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kb*b*i

i=1+alfa*(n-1)

Ca(ClO3)2-------------------->Ca2+ +2ClO3- pa je i=1+1*(3-1)=3

urea je neelektrolit i i=1

deltaT1/deltaT2=i1/i2

deltaT1/deltaT2=3/1=3