konstanta kiselosti

tanja 24's picture

U 100 cm3 rastvora hlorsirćetne kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3 dodato je 20 cm3 rastvora KOH koncentracije 0,1 mol/dm3. Broj vodonikovih jona u dobijenom rastvoru je 3,92 ∙1020. Naći konstantu kiselosti ove kiseline.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

ClCH2COOH+KOH-------------------->ClCH2COOK+H2O

ClCH2COOH----------------->ClCH2COOH- + H+

n(ClCH2COOH)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol

n(KOH)=c*V=0.02*0.1=0.002 mol

n(H+)=N(H+)/Na=3.92*10(20)/6*10(23)=0.000653 mol

ClCH2COOK-------------------->ClCH2COO- + K+

n(ClCH2COOK)=n(KOH)=0.002 mol

n(ClCH2COO-)=n(ClCH2COOK)=0.002 mol

Ka={ClCH2COO-}*{H+}/{ClCH2COOH}

Ka=0.002*0.000653/0.01=1.306*10(-4)