Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koje od navedenih jedinjenja pod normalnim uslovima ne podleze supstituciji halogena u reakciji sa natrijum-metoksidom:1)C6H5CH2Br 2)C6H5CH2CH2Br 3)C2H5Br 4)C6H5Br 5)C6H13Br. Ako moze samo objasnjenje. resenje je pod 4

milicaradenkovic's picture

Ne podleze C6H5Br. Ja mislim da je tu potrebna visoka temperatura ili neki katalizator i resenje je pod 4.