Kiselost ugljovodonika

gjelena07's picture

Koje od navedih jedinjenja pokazuje kisele osobine?
1)3-metil-1-pentin
2)2-metil-2-buten
3)difenil
4)stiren
5)2-pentin.
Resenje je 1. Koliko ja znam alkini su najkiseliji,pa alkeni,pa alkani. Kiselost raste kod ugljovodonika sa ravnim nizom,kod racvastih opada. Kod alkina kiselost je najveca kad je trostruka veza na kraju niza,kod terminalnih alkina. E sad ako moze neko da mi kaze sta je sa difenilom i stirenom?

milicaradenkovic's picture

Resenje jeste pod 1 3-metil-1- butin zbog alkina jer su kisdelia jedinjenja koja imaju C atom sp hibrodizovan nego sp2 i sp3 hibridizovan. Kod difenila i stirena je sp2 hibridizacija i zato nisu najkiseliji.

gjelena07's picture

Hvala :)

Vuk Biljuric's picture

3 metil 1 pentin je sa racvastim nizom a 2 pentin nije. Zar ne bi onda trebalo da je 2 pentin kiseliji jer opada kiselost kod racvastih nizova. Osim ako metil grupa ne utice kod ovog prvog?

Vuk Biljuric's picture

?