Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Oce li mi neko objasnit zasto molekulska formula metilzopropanola C5H12O a ne C4H90???

milicaradenkovic's picture

Formula metil izopropanola je C4H10O. Greska je u resenju.

Vuk Biljuric's picture

Zadatak ovako glasi:Koliko je potrebno grama odgovarajuceg alkohola za dobijanje 2,15g metil-izopropilketona?

milicaradenkovic's picture

CnH(2n+1)OH----------------->C2H2nO

n(metilizopropil ketona)=m/Mr=2.15/86=0.025 mol

n(alkohola)=n(metilizopropil ketona)=0.025 mol

posto keton ima 5C atoma alkohol ima 5C atoma i to je formula alkohola C5H12O i nije u pitanju metilizopropanol nego etilizopropanol

m(alkohola)=n(alkohola)*Mr=88*0.025=2.2 g

 

Vuk Biljuric's picture

Mozes li samo da napises kako ide formula metilizopropil ketona?

Vuk Biljuric's picture

Je li ovako CH3-CH(CH3)-C=O-CH3? Ovo u zagradi je metil grupa i prikacena je za treci C atom,a ova dvostruka veza treba dolje da ide ali ja ne umijem to da napisem.Pa to ustvari ispada 3 metil 2 butanon je li tako?

milicaradenkovic's picture

Jeste.