pH i pOH vrednost, H+ i OH- joni - zadaci

Faxxy's picture

Treba mi mala pomoć oko ovakvih zadataka.

Verovatno mi nisu jasni logaritmi, ali evo primera:

Ako imam datu količinu H+ jona, da izračunam pOH

 

 

 

milicaradenkovic's picture

Ako imas H+ jone nadjes pH i iz formule 14=pH+pOH nadjes pOH.

Faxxy's picture

U tome je problem. Kako se nalazi pH iz H+

milicaradenkovic's picture

pH se iz H+ nalazi na sledeci nacin

pH= -log(H+)

Faxxy's picture

Hvala.

Još jedno pitanje, ali sad obrnuto:

Kako da izračunam broj H+ jona ako imam pH vrednost?

Faxxy's picture

I jos jedan zadatak:

Izracunati koncentraciju H+ i OH- jona u rastvoru HCl ako je c= 0,001 mol/dm3. Uzeti da je disocijacija molekula  HCl u rastvoru potpuna

milicaradenkovic's picture

Ako imas pH racunas 

H+=10(na -pH)

1. HCl------------------>H+ + Cl-

{H+}=c(HCl)*alfa*n

n=1 jer je broj jona 1 a alfa=1 jer je potpuna disocijacija

{H+}=0.001 mol/l a {OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.001=1*10(-11) mol/l