Neutralizacija

Amina's picture

Zadatak je sljedeći: Koja masa vode nastaje potpunom neutralizacijom 1 mola Ca(OH)2? Zapravo, ne razumijem kako da uradim zadatak jer mi je za proces neutralizacije potreba i kiselina.

milicaradenkovic's picture

Fali ti u zadatku i kiselina jer je zadatak nepotpun i nemoze da se resi.

Amina's picture

Aa da je u zadatku umjesto baze bila kiselina, da li se može koristiti jednačina: npr H2SO4 + 2H2O ----> 2H3O + SO4 ? Onda bi preko jednačine mogla izračunati koliko je porebno g vode.

milicaradenkovic's picture

Ne bi mogla zato sto je u zadatku stavljeno neutralizacija pa bi ti onda trebala baza.

Amina's picture

Ok, hvala :)