Raspadanje alkil-diazonijum soli

Star dust's picture

Ne mogu nigde da pronađem konkretan odgovor, na šta se raspadaju tačnu alkil-diazonijum soli (znam da se oslobađa N, ali šta još?)

Evo, možete da mi kažete na konkretnom primeru, na šta se raspada etil-diazonijum hlorid (CH3CH2NNCl)?

Hvala ;)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje 

CH3CH2NNCl------------------->N2+CH3CH2Cl

Star dust's picture

Hvala Milice. :)

A da li je diazonijum so koja se dobije u reakciji fenilalanina i HNO2 aril ili alkil? Ne znam zbog toga što azot nije vezan direktno za benzen..

 

milicaradenkovic's picture

Aminokiseline ne grade diazonijum soli . One nastaju u reakciji soli primarnih aromaticnih amina sa HNO2.

Star dust's picture

Evo zadatka iz zbirke: Koliko se mililitara azota dobija pri reakciji azotaste kiseline sa 0,02 mola fenilalanina?

Nego, moje pitanje je: Nitro-alkil-benzen (gde je u alifatičnom nizu amin), npr. C6H5CH2CH2NH2 - da li u njegovoj reakciji sa HNO2 dobijamo aril ili alkil diazonijum so?

milicaradenkovic's picture

Ne dobijas diazonijum so nego azot .

C9H11NO2+HNO2-------------------->C9H8O2+N2+2H2O

n(N2)=n(fenilalanina)=0.02 mol

V(N2)=n(N2)*Vm=0.02*22.4=0.448 l=448 ml