kalijum hidroksid

danijela's picture

koliko grama kalijum hidroksida je potrebno da bi u reakciji sa linolnom kiselinom nastalo 15,9g soli? R 2,8 Hvala

milicaradenkovic's picture

C18H32O2+KOH-------------------->C18H31O2K+H2O

n(C18H31O2K)=m/Mr=15.9/318=0.05 mol

n(KOH)=n(C18H31O2K)=0.05 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=0.05*56=2.8 g