Rastvori i računanje pH

Lanmy's picture

Treba mi pomoc oko zadatka: Koliko treba mg Natrijum-hidroksida za pripremanje 10 mL rastvora čiji je pH=10, ako je atomska masa natrijuma 23  i ako je data baza koja je 100% disosovana? Hvala.

milicaradenkovic's picture

NaOH

pH=10 pa je pOH=14-pH=14-10=4

NaOH------------------------->Na+ + OH-

{OH-}=c(NaOH)*alfa*v

v=1 jer je broj OH- jona 1 a alfa=1 jer je baza 100% disosovana

{OH-}=1*10(-4) mol/l pa je 

c(NaOH)=1*10(-4) mol/l

n(NaOH)=c(NaOH)*V=1*10(-4)*0.01=1*10(-6) mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=1*10(-6)*40=4*10(-5) g=0.04 mg