stehiometrija

hemija5's picture

izračunaj:

a) Koliko se mol-a amonijaka dobija u reakciji 4 mol vodonika sa azotom?

b) Koliko grama amonijaka nastaje u reakciji 6 mol-a azota sa vodonikom?

v) Koliko grama azota je reagovalo sa 3 mol-a vodonika ako je u reakciji nastajanja  amonijaka?

Ako mozete preko proporcije.Hvala :)

Hemicar5's picture

a) 3H2+N2----->2NH3 odnos vodonika i amonijaka je 3:2, stoga 3:2=4mol:X --> X=2,67mol

b) N2+3H2----->2NH3 odnos azota i amonijaka je 1:2, stoga 1:2=6mol:X --> X=12mol amonijaka, n=m/M, m=n*M=12mol*10g/mol=120g

v) N2+3H2----->2NH3 odnos azota i vodonika je 1:3, sto znaci da 1mol azota reaguje sa 3mol vodonika, stoga je n=1mol, m=n*M=1mol*7g/mol=7g

mislim. Da se ovako resava, neka me neko ispravi ako gresim