organska hemija

sosa95's picture

Koliko ima izomernih estara benzoeve kiseline koji imaju mf c11h14o2?

milicaradenkovic's picture

C11H14O2

C7H6O2 je benzoeva kiselina

C6H5COOCH2CH2CH2CH3          butil-benzoat

C6H5COOCH2CH(CH3)CH3           izobutil-benzoat koji moze biti R i S

C6H5COOCH(CH3)CH2CH3            sec butil-benzoat

C6H5COOC(CH3)3                             terc. butil-benzoat i ima ih ukupno 5.

sosa95's picture

hvala..

1sidora's picture

ne moze izobutil benzoat biti r i s ne poseduje hiralan , vec je to sek butil benzoat