pomoc stehiometrija

hemija5's picture

Koliko molova aluminijuma reaguje da bi  nastalo 0,6 mola aluminijum hlorida?

 Molim Vas preko proporcije.Hvala!

Woody's picture

2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3

2 mol -------------- 2 mol
x -------------------- 0,6 mol
x= (0,6 * 2)/2 = 0,6 mol

hemija5's picture

hvala,mozete mi i ovaj?

 

 Koliko grama ugljen dioksida nastaje sagorevanjem sa kiseonikom i 0,25g ugljen monoksida?

milicaradenkovic's picture

2CO+O2---------------->2CO2

n(CO)=m/Mr=0.25/28=0.00893 mol

n(CO2)=n(CO)=0.00893 mol

m(CO2)=n(CO2)*Mr=0.00893*44=0.393 g