Oksidacija metana + Klajperonova jed

ivance87's picture

 

Kolika se zapremina 25% rastvora metanala (gustina =1,1g\cm3) moze dobiti oksidacijom 28dm3 metana na 500°C i u prisustvu katalizatora i pri pritisku od 2 bara?

Resenje: 85, 23cm3

Uopste nemam ideju.. :-(

Hvala unaprijed

 

 

 

milicaradenkovic's picture

CH4+O2--------------->HCHO+H2O

p*V=n(CH4)*R*T

n(CH4)=p*V/R*T

n(CH4)=2*10(5)*28*10(-3)/8.314*773.15=0.87 mol

n(HCHO)=n(CH4)=0.87 mol

m(HCHO)=n(HCHO)*Mr=0.87*30=26.1 g

w=m/mr

mr=m/w=26.1/0.25=104.4 g

V=mr/ro=104.4/1.1=94.9 cm3 HCHO greska je u resenju.

ivance87's picture

 

I ja sam ovako radila. A ako je nas dve dobilo na isti nacin, onda je valjda greska. Zadatak je iz zbirke za prijemni na medicini u NS.