stehiometrija

hemija5's picture

Izracunati broj atoma metana u 20g tog jedinjenja.

 

milicaradenkovic's picture

m(CH4)=20 g

n(CH4)=m(CH4)/Mr=20/16=1.25 mol

N(CH4)=n(CH4)*Na=1.25*6*10(23)=7.5*10(23) 

hemija5's picture

Hvala!