oksidacija ketona

banj00's picture

Oksidacijom jednog karbonilnog jedinjenja vrelom nitratnom kiselinom dobija se smesa metanske etanske propanske i butanske kiseline. Njegovo ime je? Resenj pentanon 2

milicaradenkovic's picture

Jeste 2 pentanon

CH3COCH2CH2CH3-------------------->CH3COOH+CH3CH2CH2COOH+HCOOH+CH3CH2COOH

banj00's picture

Ali kako zar se kod kod okaidacije ketna ne dobiju samo dve kiseline

milicaradenkovic's picture

Ne dobija se smesa kiselina ukupno 4 kiseline.