Jacina organskih kiselina

Vuk Biljuric's picture

Koja od navedenih kiselina ima najmanju vrednost za pKa?Na osnovu cega gledam to,ako neko moze da pojasni?
1)heksadekanska
2)trihloretanska
3)2-hlorbutanska
4)2-hidroksipropanska
5)etanska

Jolle.mix's picture

Negativno naelektrisani supstituenti cine kiselinu jacom. U tvom slucaju mozes da zakljucis na osnovu broja atoma hlora. Resenje bi trebalo da bude : trihloretanska.

Jolle.mix's picture

Takodje, jacina kiseline opada sa porastom C atoma.

Jolle.mix's picture

Zaboravih najvaznije, sto manji Pka, to je jaca kiselina. Posto ti treba najmanja vrednost, trazis najjacu kiselinu, na onosvu prethodnih instrukcija.