Lipidi

Vuk Biljuric's picture

Ako je za potpunu hidrolizu dioelinoil-stearoil-glicerola upotrebljeno 0,3 mola NaOH,koliko je dobijeno grama natrjum stearata?

trolololo lo's picture

CH2-O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3
|
CH-O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3 +3NaOH--->C3H8O3+
|
CH2-O-CO-(CH2)16-CH3

+2CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COONa+CH3-(CH2)16-COONa

Mr(CH3-(CH2)16-COONa)=306g/mol

odnos molova je 1:1 to znaci da iz 0.3 nastaje 0.3 pa ce biti 

n*Mr=m

m=306*0.3=91.8g

 

Vuk Biljuric's picture

E to dobijam i ja,ali u resenju pise da je 30,6

milicaradenkovic's picture

Nije dobro resenje

n(CH3(CH2)16COONa)=n(NaOH)/3=0.3/3=0.1 mol

m(CH3(CH2)16COONa)=n(CH3(CH2)16COONa)*Mr=306*0.1=30.6 g

trolololo lo's picture

da moja greska odnos je 3:1 a ne 1:1 

 

Vuk Biljuric's picture

Zar nije odnos 3:3 jer nastaju tri mola natrijum stearata.Masti su smjese zasicenih kiselina i glicerola.

milicaradenkovic's picture

Ne nastaju 2 mola natrijum oleata i 1 mol natrijum stearata.

banj00's picture

Kako stenapisali ovo jedinjenje dioelinoil-stearoil-glicerola moze li neko da mi objasni

milicaradenkovic's picture

Verovatno su mislili na dioleinol-stearoil-glicerol.