dezoksiriboza

hemijaa5's picture

koliko stereoizomera ima poluacetalni oblik dezoksiriboze, meni ispadne da ima 3+1 dakle 4 pa 2 na 4 da je resenje 16,da li je tacno?

milicaradenkovic's picture

Poluacetalni oblik dezoksiriboze ima stereoizomera 8 jer ima 3 hiralna C atoma pa je 2*n=2*3=8

hemijaa5's picture

izvini ali da li mi mozes objasniti kako 3 hiralna c atoma zar nema dezoksiriboza kao aldopentoza 3 hiralna u aciklicnom obliku a 4 u ciklicnom.hvala

milicaradenkovic's picture

Ne ima 3 hiralna C atoma posto je pentoza.

hemijaa5's picture

pa da ima 3 u aciklicnom obliku,dok u ciklicnom uvijek ima za 1 vise dakle 4..ili mislis da ima 3 ciklicnom?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ima 3 poluacetalni oblik zato sto poluacetalni oblik nastaje kada aldehid reaguje sa alkoholom.

Star dust's picture

Ako pogledaš pažljivije, aciklični oblik deoksiriboze ima 2 hiralna C atoma, dakle poluacetalni ima 3 hiralna C atoma. Slažem se sa Milicom :)