sumpor dioksid

Tina Trezic's picture

izracunati masu sumpor dioksida ako je njegova zapremina 0,28 dm3.(zapremina izmerena pod normalnim uslovima) (S=32,O=16) RESENJE 0,80KG

milicaradenkovic's picture

n(SO2)=V(SO2)/Vm=0.28/22.4=0.0125 mol

m(SO2)=n(SO2)*Mr=64*0.0125=0.8  g da tebi nije data zapremina u m3 a ne u dm3.

 

Tina Trezic's picture

data je u dm3