Soli

Vesna's picture

U kom od sledećih rastvora elektrolita je koncentracija OH- jona veća nego u vodi?

NaCl

Ca(NO3)2

NH4Cl

NaHSO4

Na2S

Po čemu to određujem?

milicaradenkovic's picture

Veca kod onog jedinjenja koje je kiselo.To je  NH4Cl jer potice od jake kiseline i slabe baze