Hidroliza soli

Hijaluron's picture

Koje soli od navedenih hidrolizuju i kako?
NaHS, NaHCO3, Na2HPO4, NaHSO3
Da li vazi i za kisele soli pravilo da samo soli jake baze i jake kiseline ne hidrolizuju, a ostali da? 
Ja sam nasao da NaHS ne hidrolizuje, pa me buni 

milicaradenkovic's picture

Samo soli jake baze i jake kiseline ne hidrolizuju ostale soli hidrolizuju.Odgovor je Na2HPO4

Hijaluron's picture

Mislis da Na2HPO4 ne hidrolizuje, a ostale da? 

milenko664's picture

NaHS i NaHCO3, reaguju bazno usred hidrolize, Na2HPO4 kiselo, a za poslednju ne znam :)

milicaradenkovic's picture

NaHSO3 reaguje bazno.