Brzina reakcije

Armela's picture

Kako će se promijeniti brzina reakcije 2NO+O----------2NO2 ako se koncentracija NO poveća 3 puta?

Pop.'s picture

v = v1

k * [NO]2 * [O] = k * [3*NO]2 * [O]

k * [NO]2 * [O] = k * 9*[NO]2 * [O]

v = 9*v1

Povecala se brzina rekacije 9 puta

Armela's picture

Hvala :)