oksidoredukcije

Vesna's picture

U kom nizu se nalaze samo oni metali koji mogu istisnuti vodonik iz razblazene sumporne kiseline?

Na, Mg, Ba, Zn, Hg

Na, Mg, Au, Li, Be

K, Cu, Na, Ca, Li

K, Li, Ag, Ba, Zn

K, Li,  Ba, Zn, Al

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 5 jer se svi elementi nalaze levo od vodonika.