Zadatak, redoks

Igor Majkic's picture

U reakciji izmeñu kalijum-permanganata i hlorovodonične kiseline nastaju mangan(II)-
hlorid, kalijum-hlorid, hlor i voda. Koliko je molova kalijum-permanganata učestvovalo u 
reakciji ako se izdvojilo 44,8 cm3
 gasa (normalni uslovi)? 
Izjednaciti redoks reakciju znam, ali imam problem kod racunanja broja mola KMnO4. Dobijem 0,002mol, a u rjesenju pise 0,0008mol. kakooo? Unaprijed hvala!

 

 

Niki1995's picture

2KMnO4 + 16HCl----------------------> 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O
V(Cl2)=44.8 cm3=0.0448 dm3
n(Cl2)=V/Vn=0.0448/22.4=0.002 mol
0.002 mol -------------------5 mol
x mol ---------------------------- 2 mol

x=0.0008 mol

Igor Majkic's picture

Hvala Niki. Mislio sam da je MnCl2 taj GAS sto se trazi.