aldehidi i ketoni

Vesna's picture

67. Koje od navedenih jedinjenja oksidacijom daje metilizopropil-keton?

3-metil-2-butanol

2-metil-1-butanol

3-metil-2-pentanol

3-metil-1-pentanol

2-metil-2-butanol

milicaradenkovic's picture

U pitanju je sekundarni alkohol.

CH3CHOHCH(CH3)CH3+O2---------------->CH3COCH(CH3)CH3 i to 3-metil-2-butanol.