amini i nitro jedinjenja

Vesna's picture

53. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa nitritnom kiselinom, pri cemu se gradi odgovarajuci N-nitrozoamin?

N metil-anilin

N,N-dimetilanilin

anilin

trimetil-amin

butil-amin

milicaradenkovic's picture

Sekundarni amini daju nitrozo-amine tako da je resenje N-metil-anilin