Organska hemija,zadatak

Kristina94's picture

Predstaviti hemijskim jednacinama pretvaranje rastvorljivih sapuna: 

a)kalijum-stearata

b)natrijum-oleata, u nerastvorljive.

milicaradenkovic's picture

a) 2C17H35COOK+MgCl2--------------------->(C17H35COO)2Mg+2KCl

b) 2C17H33COONa+CaCl2-------------------->(C17H33COO)2Ca+2NaCl