Analiticka, pH

bojana888's picture

Kolika je koncentracija OH jona, odnosno koliki je pH rastvora koij se dobije mjesanjem 0.18mol NH4Cl, 0.1 mol NH4OH i 0.01mol HCL, i sve razrijedjeno do 1L H2O.

KNH4OH= 1.8*10-5

 

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 6.67*10(-6) mol/l a pH=8.82?

bojana888's picture

Nemam rijesenje, da li bi mogla da napises postupak? :)

milicaradenkovic's picture

NH4Cl, NH4OH, HCl

NH4OH-------------------->NH4+  OH-

NH3+H2O------------------>NH4+ + OH-

NH4OH+HCl-------------------->NH4Cl+H2O

n(NH3)=n(NH4OH)=0.1 mol

n(NH4+)=n(NH4Cl)+n1(NH4Cl)=0.09+0.18=0.27 mol

n1(NH4Cl)=n(NH4Cl)viska=0.1-0.01=0.09 mol

Kb=n(NH4+)*(OH-)/n(NH3)

1.8*10(-5)=0.27*(OH-)/0.1

(OH-)=1.8*10(-6)/0.27=6.67*10(-6) mol/l

(H+)=Kw/(OH-)=1*10(-14)/6.67*10(-6)=1.5*10(-9) mol/l

pH= -log(H+)=8.82