Molarna masa

CileOle's picture

Jedina metoda odredjivanja molarne mase proteina jeste hemijska analiza. Hemoglobin sadrzi 0,333 % Fe. Kolika je molarna masa hemoglobina , ako molekula hemoglobina sadrzi 4 atoma Fe?

milicaradenkovic's picture

w(Fe)=4*Ar(Fe)/Mr

Mr=4*Ar(Fe)/w(Fe)

Mr=4*56/0.00333=67267.27 g/mol hemoglobina