zadatak

nolenk's picture

Koliko se molova odgovarajuce soli dobija iz 8 gr NaOH I 8,2 gr H2PHO3

aksabg's picture

Reakcija: 2NaOH+H2PHO3-->Na2PHO3+2H2O
               8g............8,2g.............x

             2*40g..........82g............126 g/mol

 

E ovako, pošto nijedna supstanca nije u višku, svejedno je koji ćemo od reaktanata uvrstiti u proporciju.

8,2:x=82:126 => x=12,6g natrijum-fosfita