Atom

Ask123's picture

Kako da na osnovu elektronske konfiguracije da raspoznam koliko ima nivoa podnivoa i orbitala ?
Pr:.15P -1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Ask123's picture

I zaboravila sam da dodam da ih kvantnim brojevima definisem elektrone posljednog energetskog nivoa.Sve je ovo u sklopu jednog zadatka.Ako moze postupno i sa objasnjenjem je nista ne kontam,osim konfiguracije.Hvala

Ask123's picture

nije -1s2 nego 1s2

milicaradenkovic's picture

P 1s22s22p63s23p3 pripada trecem energetskom nivou. Glavni kvantni broj je n=3 l=2 ml=-2,-1,0,1,2

Nivoa je 3, podnivoa je 3 a broj orbitala je takodje 3 s, p, d