Anorganska hemija

medicinar97's picture

Koliko se 100% H2SO4 može dobiti iz 1kg sumpora ako je iskorištenje reakcije 94% ? (rez.307kg)

kowalsky's picture

Ako je ukupni stepen iskorišćenja 94%, onda je jednostavno 32,1  :  98,1 = 1000 : X za stoprocentni stepen iskorišćenja, koji treba pomnožiti sa 0,94 za ovaj koji se tebi traži.

Odakle ti ovi zadaci? Rešenje koje si naveo je besmisleno.

 

medicinar97's picture

Tako sam i ja uradio,ali mi se ne slaže sa rezultatom iz zbirke..Mora da je greška u zbirci.