anorganska

Emy's picture

Zasto je CO2 gas, a SiO2 cvrsta supstanca?

 

 

milicaradenkovic's picture

CO2 je gas zato sto je struktura molekula O=C=O i u molekulu postoje slabe Londonove disperzione sile a kod SiO2 on se javlja kao polimer sa mnostvo O-Si-O-Si-O delova a Si je metaloid koji ima jak metalni karakter i zato je cvrsta supstanca.

Emy's picture

Jasno mi je, hvala Vam. :)