Zadatak 2

aristotel27's picture

Jedno jedinjenje kalcijuma,ugljenika i kiseonika se termicki razlaze na dva oksida.U jednom oksidu odnos masa elementa i kiseonika je 5:2,a u drugom 3:8.Odredite odnos masa kalcijuma,ugljenika i kiseonika u jedinjenju koje se termicki razlozilo.

milicaradenkovic's picture

n(Ca)=m/Mr=5/40=0.125 mol

n(O)=m/Mr=2/16=0.125 mol

n(Ca):n(O)=0.125:0.125/:0.125

n(Ca):n(O)=1:1 i prvi oksid je CaO

n(C)=m/Mr=3/12=0.25 mol

n(O)=m/Mr=8/16=0.5 mol

n(C):n(O)=0.25:0.5/:0.25

n(C):n(O)=1:2 a drugi oksid je CO2 i jedinjenje je CaCO3

CaCO3---------------------->CaO+ CO2

2Ca+O2------------------->2CaO

C+O2------------------->CO2

n(O2)=n(O)/2=0.5/2=0.25 mol

n(CaO)=n(Ca)=0.125 mol

n(CO2)=n(C)=0.25 mol posto je u visku CO2  molovi jedinjenja su

n(CaCO3)=n(CaO)=0.125 mol

n(Ca)=n(CaCO3)=0.125 mol

n(C)=n(CaCO3)=0.125 mol

n(O)=3*n(CaCO3)=3*0.125=0.375 mol

n(Ca):n(O):n(C)=0.125:0.375:0.125

m(Ca):m(O):m(C)=0.125*40:0.375*16:0.125*12

m(Ca):m(O):m(C)=5:6:1.5

 

 

aristotel27's picture

hvala ti milice samo mi jedno nije jasno,a to je zastoo si zakljucila da je CO2 u visku?to nerazumem...a i ako sme mda pirtam a da te ne smaram ako mozes samo na jednom primeru u ovome zadatku da mi pokazes tu jednacinu jer kada bih te pitao zasto je (npr.) n(CaO)=n(Ca)=0.125 mol ti bi rekla zbog jednacine.Tako da bih vole0o bar na jednom primeru da mi pokazes tu jednacinu...

milicaradenkovic's picture

Zbog jednacine.

CaCO3-------------------------->CaO+CO2

ti imas n(CaO)=0.125 mol i n(CO2)=0.25 mol na osnovu jednacine odnos molova CaO i CO2  je 1:1 u visku je CO2.

aristotel27's picture

ok hvala