Oks-rek reakcije

IvanArsic's picture

Odredite koeficijenta u sledecin shemama oksido-red.reakcija prikazanih u jonskom obliku:

1) Fe+2 + Cr2O7(-2)+ H(+) povratna Fe(+3) + Cr(+3)+H20

2) Cr2O7(-2)+ Br(-)+ H(+) povratna Cr(+3) +Br2 +H20

Miice,ja znam sta oksiduje i redukuje,i te stvari. Samo nzm da na osnovu toga odredidm koeficijente! Pomaži :(

aksabg's picture

Napiši šta se oksiduje, šta se redukuje, pa ću ti pomoći oko koeficijenata.

IvanArsic's picture

U prvoj se oksiduje gvozdje a redukuje hrom. A u drugoj se redukuje hrom a oksiduje brom.

IvanArsic's picture

a)  Cr(+7) ----> Cr(+3)  +4 e- redukcija

    Fe(+2) ---> Fe(+3)  -1e- oksidacija

b) Cr(+7) ----> Cr(+3)  +4e- redukcija

   Br(-1) -----> Br(0)   -1e- oksidacija

IvanArsic's picture

??

aksabg's picture

U prvoj jednačini nije tačan oksidacioni broj hroma. Ceo jon je 2-, pa se oksidacioni broj hroma dobija na sledeći način: 2x-14=-2 => x=+6. Ti si radio kao da je elektronegativan jon, što nije tačno.

Zbog toga polureakcije glase:

a) 2Cr(+6) ----> 2Cr(+3)  +3*2 e- redukcija

    Fe(+2) ---> Fe(+3)  -1e- oksidacija

Pošto imamo 2 hroma, ukupno je primljeno 6 elektrona.

Pomnožićeš drugu jednačinu sa 6 da bi ukupan broj elektrona bio nula. To je pravilo po kome se radi. Uvek množiš jednačine tako da kad sabereš elektrone dobiješ nula.

Jasno vidimo da gvožđa imamo 6 sa obe strane. To je to što izvlačiš iz ovih polu-reakcija. One ti pomažu da izjednačiš glavnu reakciju. 

Sada, dakle, imaš 

6Fe+2 + Cr2O7(-2)+ 14H(+) povratna 6Fe(+3) + 2Cr(+3)+7H20

Prvo sam napisao 6 ispred oba gvožđa, zatim 2 hroma desno, što je jasno, pa 7 voda i na kraju broj H+ jona. Moguće da ti je nejasno, pa probaj ovde da uradiš i ovaj drugi primer.

IvanArsic's picture

A zasto 7H2O ?

IvanArsic's picture

Br(-)--> Br2 -2e
Cr2 ---> 2Cr +3e

Cr2O7 + 2Br(-1)+ H(+) povratn 2Cr(+3)+Br2 + H20

milicaradenkovic's picture

Cr2O72-+6Br- + 14H+--------------------->2Cr3+ + 3Br2+7H2O

2Br- ------------------->Br2+2e-/3

Cr2(6+)----------------------->2Cr(3+)-6e-/1