Fazne ravnoteze :)

Tanja Okolić's picture

Butan kljuca na 0,6 oC pri pritisku od 1,01325 * 105 Pa, specificna toplota isparavanja mu iznosi 404,4 J/g. Na koji pritisak treba komprimovati butan da bi se kondenzovao na 20oC? (Rjesenje: p=2,006 * 105 Pa)

Hvala.

milicaradenkovic's picture

Resenje je sledece mada nisam sigurna da li moze tako jer ja na drugi nacin nisam uspela da resim zadatak.

ln(p2/p1)=deltaT/Rspec.*(1/T1-1/T2)

Rspec.=R/M=8.314/58=0.1433 J/g*K

ln(p2/1.0325*10(5))=404.4/0.1433*(1/273.75-1/293.15)

ln(p2/1.0325*10(5))=0.677

ln(p2)=0.677+ln(1.0325*10(5))

ln(p2)=11.54+0.677=12.2

p2=2.006*10(5) Pa

Tanja Okolić's picture

Uspjela sam ga rijesiti u medjuvremenu, i ja sam na isti nacin radila. Hvala.