Atomi olova

Lana2508's picture

Koliko ima atoma olova u 1 dmolova gustine 11,3g/cm3?

chemistry4life's picture

Broj atoma ili avogadrov broj izračunava se pomocu kolicine supstance tj. n(mol)=m/M (m je masa a M je molarna masa koju mozes procitati sa periodnog sistema u ovom slucaju M(Pb)= 207g/mol) koja se pomnoži sa 6*1023

Iz zapremine preko gustine(grčko slovo ro) mozes dobiti masu iz formule ro=m/v onda je m=v*ro. dobijes m=11,3g/cm3*1000cm3(1dm3=1000cm3)= 11300g(11,3 kg dosta teško za 1l u narodu se kaže težak kao olovo ;) ).

Odatle se izračuna količina supstance n=11300/207 mol= 54,6mol 

Sada može da se izračuna avogadrov broj tj. broja atoma N=54.6*6*1023=327,6*1023 tj. da bude pravilnije 3.276*1025 atoma

Lana2508's picture

Hvala puno :))