Atom

badatchem's picture

Koji od sljedećih uzoraka supstanci sadrzi najveci broj atoma

1mol C6H6 1mol CH4 1mol C6H12O6 1molH2SO4

jovicjova657's picture

C6H12O6 ima najvise

a) 1 mol ima 6 puta 10 na 23 molekula C6H6

a molekul C6H6 ima ukuono 12 atoma pa ima ukupno 6 puta 10 na 23 puta 12= 72 puta 10 na 23 atoma

pa tako za svaki primer pomnozis 6 puta 10 na 23 sa brojem atoma koje ima taj molekul a posto c6h12o6 ima ukupono 24 atoma on ima i najvise