Alkani

Mika Oficijalni Profil's picture

Smjesa metana i etana mase 237,5g ,pri normalnim uslovima, zauzima zapreminu od 210 litara. Odredi zapreminske procente metana i etana u smjesi.

milicaradenkovic's picture

V(smese)=210 l

m(smese)=237.5 g

m(smese)=m(metana)+m(etana)

m(semse)=n(metana)*Mr(metana)+n(etana)*Mr(etana)

m(smese)=V(metana)*Mr(metana)/Vm+V(etana)*Mr(etana)/Vm

V(smese)=V(metana)+V(etana)

V(etana)=210-V(metana)

237.5=V(metana)*16/22.4+(210-V(metana))*30/22.4

5320= -14*V(metana)+6300

-980= -14*V(metana)

V(metana)=980/14=70 l

w(metana)=V(metana)/V(smese)

w(metana)=70/210=0.333=33.3 %

V(etana)=210-70=140 l

w(etana)=V(etana)/V(smese)

w(etana)=140/210=0.667=66.7 %

 

 

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala najljepse!!