Koncentracija

Ana.'s picture

Kolika je koncentracija jona vodonika u rastvoru nastalom mješanjem 500 cm3 sirćetne kiseline koncentracije 0,8 mol/dm3 i 500 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,4 mol/dm3? Kd (CH3COOH) = 2*10 na -5

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+NaOH--------------->CH3COONa+H2O

n(CH3COOH)=c*V=0.5*0.8=0.4 mol

n(NaOH)=0.5*0.4=0.2 mol u visku je kiselina pa su molovi

n(CH3COOH)1=n(CH3COOH)-n(NaOH)=0.4-0.2=0.2 mol

CH3COONa-------------->CH3COO- + Na+

NaOH--------------->Na+ + OH-

n(Na+)=n(NaOH)=0.2 mol

n(CH3COO-)=n(Na+)=0.2 mol

CH3COOH--------------->CH3COO- + H+

Ka=n(CH3COO-)*(H+)/n(CH3COOH)1

2*10(-5)=0.2*(H+)/0.2

(H+)=2*10(-5)*0.2/0.2=2*10(-5) mol/l

 

Ana.'s picture

A zar se oduzimanjem nNaOH od nCH3COOH ne dobijaju vodonikovi joni, a ne sirćetna kiselina? I zašto pretvaramo u molove? Zašto ne u mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

Ne dobijaju se vodonikovi joni jer moras da vidis koliko ima kiseline u visku a mozes i da racunas preko koncentracije ali tada uzimas ukupnu zapreminu rastvora.