zadatak

nolenk's picture

 Koliko grama natrijum-acetata treba dodati u 100 ml rastvora sirćetne kiseline količinske koncentracije

0,001 da bi pH pufera bio 5. ?

 

jovicjova657's picture

nastaje pufer

(H+) = K* n(kis)/n(soli)

n(kis)=0,1*0,001=0,0001 mol

K(CH3COOH)= 1,8 * 10-5

pH=5     (H+)= 10-5

10-5= 1,8 * 10-5  * 0,0001/n(soli)

n(soli)= 0,00018 mol

m= n* Mr = 0,00018* 82=0,01476 g

jel se slaze sa resenjem?