zapremina

JOVAN's picture

Kolika je zapremina rastvora KMnO4 koncentracije 0.02mol/dm3,koja je potrebna da izreaguje sa 200mg(miligrama) Na2C2O4

2KMnO4 + 5Na2C2O4 + 8H2SO4 ---------------> 2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4 +10 CO2 + 8H2O

JOVAN's picture

ja dobijem da je resenje

v= 0.0295 dm3

Marija 96's picture

I menii.

Marija 96's picture

I meni je ispada takvo rješenje.