oksidacija ketona

Gimnazijalka 1's picture

Koje kiseline oksidacijom moze da da 2-metil-3-pentanon?

mihailo's picture

Dobijaš 2-metil propansku kiselinu i sirćetnu kiselinu.Izopropil grupu ne možeš da oksiduješ tako da umesto 4 dobiješ samo 2 kiseline. :)

Gimnazijalka 1's picture

izopropil grupa mi je i bila problem :) znaci nju ne mogu da oksidujem,i zbog toga ne mogu da dobijem ni propansku kiselinu?

mihailo's picture

Tako je. :D