Zadatak sa pH

Paracelzus's picture

Koliko se cm3 rastvora HCl koncentracije 0.1 mol/dm3 treba dodati u 30 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0.15 mol/dm3 da bi se dobio rastvor cije je pH = 2?

Odredio sam koja je zapremina HCl potrebna ya neutralizaciju rastvora NaOH, kao i da koncentracija viska kiseline treba da bude 0,01 mol/dm3 ali sam dalje zablokirao. Unaprijed zahvalan.

Marija 96's picture

[H+] *(Vb +Vk) =Vk*ck - Vb*cb

0,01mol/dm3 *(0,03+x) =x*ck -0,03dm3*0,15mol/dm3

0,0003mol +0,01x =0,1x -0,0045mol

0,0003mol+0,0045 =0,1x-0,01x

0,0048mol =0,09x

x=0,05333 dm3

V=0,0533 dm3 =53,3cm3

 

Paracelzus's picture

Hvala puno :*